Cliëntenstop (actualisatiedatum juni 2024)

Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe behandelingen starten. Check de site van de praktijk regelmatig om te zien of er weer ruimte is ontstaan. Aanmelden kan alleen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag van 13.00-13.30 (06-29249676).

Welkom

Welkom op de site van Praktijk Psynergiek Oosterbeek. Op deze site vindt u informatie over de praktijk en de werkwijzen van mij als psychotherapeut en GZ-psycholoog.

Mijn naam is Annemarie Gerritsen en ik ben als vrijgevestigd psychotherapeut gemiddeld 3-4 dagen per week werkzaam in de Specialistische GGZ (SGGZ).

Ik werk vanuit mijn praktijk aan huis, vlakbij park Hartenstein en 500 meter van het gezondheidscentrum de Dennenkamp in Oosterbeek.

Over mij

Sinds ruim 20 jaar werk ik met veel plezier als (levensloop)psycholoog en psychotherapeut.

Ik ben in 1997 als gerontoloog (psychologie van de ouder wordende mens) gestart als trainer en levenslooppsycholoog in de maatschappelijke ontwikkeling (Odyssee, opleiding en advies) en vanaf 2001 als GZ-psycholoog werkzaam in de psychosomatische zorg (Winnock, voormalig RUG-adviescentrum en het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Nijmegen).

Vanaf 2009 heb ik de overstap gemaakt naar de vrijgevestigde praktijk. Eerst in loondienst en vanaf 2015 als vrijgevestigd psychotherapeut en gz-psycholoog maak ik onderdeel uit van de Dennenkamp psychologen Daarnaast ben ik aangesloten bij verschillende intervisiegroepen en krijg ik supervisie, wat een wezenlijk onderdeel is van mijn vorming als therapeut. Als therapeut word ik ervaren als een vakvrouw, laagdrempelig, betrokken, sensitief met zowel oog voor lichaam als geest.

Ik werk in de specialistische GGZ zowel lichaamsgeoriënteerd, ervaringsgericht als cognief gedragsmatig.

U kunt bij mij terecht voor problemen die al langer bestaan en teruggaan naar de kindertijd, waar soms geen woorden voor zijn en die soms alleen via lichamelijke klachten naar buiten komen, op meerdere levensgebieden (werk, relaties, vrije tijd) spelen en terugkerende problemen geven in de interactie met anderen, het zelfbeeld en in de zelfregulatie. De problemen waar u last van hebt kunnen zeer divers zijn; zoals somberheid, angsten, rouwproblemen, trauma’s, relatieproblemen, problemen op het gebied van uw persoonlijkheid, of klachten als een leeg gevoel of een langer bestaand gevoel van onvrede met uw leven. Graag ga ik actief met u aan de slag: niet alleen ‘praten over’ maar ook ervaringsgericht en lichaamsgericht aan het werk”’! Ik heb affiniteit met mensen die hoogsensitiviteit en (meer)begaafd zijn.

Als psychotherapeut geef ik:

  • Individuele therapie, waarbij ik zowel ervaringsgericht als cognitiefgedragsmatig werk en relatie of systeemtherapie onderdeel kunnen uitmaken van de behandeling en
  • Individuele lichaamsgeörienteeerde Pesso-psychotherapie in groepsverband.

Ik ben aangesloten bij:

  • De Landelijke vereniging voor vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP) waar ik ook eens in de 5 jaar door gevisiteerd wordt. Hiermee voldoe ik aan de de LVVP kwaliteitscriteria
  • De beroepsvereniging voor cognitieve gedragstherapeuten (VGCT).
  • Vereniging voor lichaamsgeoriënteerde Pesso-psychotherapie
  • The Association for Contextual and Behavioral Science  (ACBS)
  • Als GZ-psycholoog en psychotherapeut bij het BIG-register
  • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). 
  • Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Registraties:

BIG GZ-psycholoog (39062467225)

BIG Psychotherapeut (59062467216)

Lichaamgeoriënteerd Pesso-psychotherapeut

(Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP))

Ervaringsgericht Acceptance and Commitment Therapeut (ACT)

Cognitief gedragstherapeut (VGCT)

AGB-code zorgverlener: 94008108

 

Praktijk:

AGB-code praktijk: 9406115

Kvk nr.: 61441007

IBAN nr. : NL20ASNB0781135885

Werkwijze

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden voor behandeling.

Om voor vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig. Meestal krijgt u die van uw huisarts; van een andere arts (bedrijfsarts) of GGZ-instelling.

Bij de intake dient u naast de verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ of psychotherapie, een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en een verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis) mee te nemen.

Intake
De intake bestaat uit een gesprek van ongeveer een uur waarin wij met elkaar kennismaken en uw klachten en problemen in kaart brengen. Daarna vraag ik u om thuis, online, een aantal vragenlijsten in te vullen. De resultaten op deze vragenlijsten worden in de vervolggesprek(ken) besproken. Tevens neem ik samen met u uw levensloop door. Op grond van de verzamelde informatie wordt er een beschrijvende diagnose gesteld en een behandeling geïndiceerd. Het kan zijn dat ik niet de geschikte behandelaar ben. In overleg met u kan ik u verwijzen naar een andere behandelaar of terug naar de verwijzer.

Indicatieverslag en behandelplan
Het indicatieverslag omvat een samenvatting van de problematiek, hulpvraag en de bevindingen uit de vragenlijsten. De conclusie leidt tot een advies/behandelindicatie, waarbij ik aangeef welke methode ik hanteer en wat de verwachte duur en frequentie van de behandeling zal zijn. In het behandelplan stel ik samen met u de doelen vast die u wilt bereiken. Als u akkoord gaat met het behandelplan kan de therapie beginnen. Hoe lang de behandeling gaat duren is afhankelijk van uw problematiek. De beschrijvende diagnose en het behandelplan worden in de brief aan de huisarts vermeld.

Therapie
De therapiesessies vinden eens per week of per twee weken plaats. De tijdsduur van de individuele sessie is 45-60 minuten. Naast individuele therapie, partner- en gezinstherapie, is er de mogelijkheid voor individuele therapie in groepsverband. Samen met u kijk ik wat bij u past en wat bij u werkzaam zal zijn. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie mogelijk, zoals lichaamsgeoriënteerde Pesso-psychotherapie, ervaringsgerichte Acceptance and Commitment Therapie en Cognitieve GedragsTherapie. Ik ben altijd op zoek ben naar goede en efficiënte behandelmogelijkheden en om diversiteit te kunnen bieden. Wat voor de één werkt hoeft niet voor de ander te werken. Ik heb ruime ervaring met het bieden van maatwerk; waardoor een behandeling zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Na een aantal sessies en (half)jaarlijks vindt er een evaluatie van de behandeling plaats. De bevindingen en eventuele wijzigingen worden vastgelegd in een behandelplan en een brief naar de huisarts.

Online/E-Health
Indien gewenst kan de behandeling online via beveiligd beeldbellen en/of aangevuld worden met online behandelmodules of formulieren (e-health). Ik maak gebruik van Therapieland. U kunt de modules of formulieren die voor u van toepassing zijn, thuis, online invullen en volgen.

Buiten In overleg kan behandeling desgewenst al wandelend plaatsvinden.

Beëindiging behandeling
Beëindiging vindt altijd plaats in onderling overleg. Het stilstaan bij het proces van afscheid nemen, vormt een belangrijk onderdeel van de therapie. Het kan ook zijn dat de behandeling om een andere reden eindigt.

Bij afsluiting volgt nog een evaluatie en worden nog vragenlijsten afgenomen om het effect van de behandeling te meten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM).

Waarneming tijdens vakanties en afwezigheid
Op de website van De Dennenkamp psychologen kunt u lezen hoe de waarneming tijdens mijn vakantie en afwezigheid is geregeld. U vindt op deze site de adresgegevens van de collega’s die voor mij waarnemen.

 

 

Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie volgens de werkwijze van Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP)

Cognitieve gedragstherapie/Acceptance and commitment therapie (ACT).

Individuele therapie, relatietherapie en groepstherapie

Kosten

Annemarie Gerritsen is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut. Dit betekent dat u voor vergoeding in aanmerking komt, indien u een passende verwijsbrief voor vergoede zorg heeft van uw huisarts of medisch specialist (GZ-psycholoog, arbo-arts, etc.). Deze psychologische zorg zit namelijk in de vergoede  Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg ( SGGZ). Het is wel raadzaam rekening te houden met uw eigen risico en goed om te weten dat ik voor 2023 geen contracten met ziektekostenverzekeraars heb. De kosten worden exclusief eigen risico wel vergoed als u een resitutiepolis heeft.

Goed om te weten

Beroepsgeheim

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij verplicht zijn tot geheimhouding en alle gegevens over u vertrouwelijk zullen behandelen. Dit is conform de beroepscode van het NIP. Het Privacy beleid vindt u hier.

Verhinderd ?

Als u verhinderd bent kunt u de afspraak 24 uur van te voren kosteloos afzeggen; als het korter van te voren is breng ik u 50 euro in rekening.

Doorverwijzing

Indien er een te lange wachtlijst is, de voor u passende behandeling niet wordt geboden door onze praktijk, of indien in de loop van de behandeling blijkt dat de behandeling niet toereikend is, wordt de mogelijkheid van doorverwijzing met u besproken. Er kan eventueel worden verwezen naar een gespecialiseerde collega, psychiater of GGZ-instelling.

Klachten ?

Uiteraard streef ik naar een zo goed mogelijk contact en de beste hulp. Mocht er toch iets zijn dat u niet prettig vindt dan hoop ik dat u dat met mij zult bespreken. Mocht u alsnog een klacht in willen dienen dan wil ik u vragen in eerste instantie contact op te nemen met de andere psychologenpraktijken in gezondheidscentrum de Dennenkamp waarmee ik samenwerk in het gezondheidscentrum. Als we er dan niet uit komen kunt u naar de klachtenprocedure van mijn beroepsvereniging de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

Bezoekadres:

Paul Krugerstraat 48

6861 CV Oosterbeek

(500 meter van het Gezondheidscentrum De Dennenkamp)

 

E-mail:

loading...

 

Telefoon:

06-292 49 676

Telefonisch spreekuur op maandag van 13.00-13.30 uur.

In principe wordt de voicemail (maandag, woensdag en donderdag)  gecheckt.

 

 

Werktijden:

Maandag, woensdag en donderdag

08.30-17.30

Vrijdag  onregelmatig

09.00-17.00

Spoed

Bij spoedgevallen buiten mijn werktijden kunt u zich wenden tot uw huisarts of de huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst kan consulteren.

Heb je nu hulp nodig; 113-online