Individuele therapie en systeemtherapie

De sessies vinden aanvankelijk gemiddeld eens in de week of eenmaal in de twee weken plaats. Duur van een behandeling voor enkelvoudige problematiek (BGGZ) is gemiddeld 5 tot 12 sessies. Voor complexere problematiek (SGGZ) zal dit langer zijn.

De duur van de gesprekken is 45 – 60 minuten. Voor systeemgesprekken (relatie en ouder-kind) kan 90 minuten ingepland worden
De behandeling zal zoveel mogelijk bestaan uit methodes en interventies die zowel evidence of context based zijn. Voor meer informatie klik hier