Kosten

Annemarie Gerritsen, praktijkhouder Praktijk Psynergiek Oosterbeek, is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut. Dit betekent dat u voor vergoeding in aanmerking komt indien u een passende verwijsbrief heeft voor verzekerde psychologische zorg van een (huis)arts of psycholoog. Deze psychologische zorg zit namelijk in de vergoede Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het is wel raadzaam rekening te houden met uw eigen risico!

Het zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel gaat níet over de zorg die u krijgt, maar wél over hoe de rekening is opgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 wordt uw behandeling niet meer na afronding in één keer afgerekend (wat tot eind december 2021 nog wel geval was), maar als losse zorgprestaties. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle zorgprestaties maximum tarieven vastgesteld. Het bedrag wat gefactureerd wordt is gekoppeld aan de setting (ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II) , beroepsgroep (psychotherapeut), prestatie (diagnostiek of behandeling) en de duur van de prestatie. Hierbij hanteer ik voor individuele consulten de daadwerkelijk gerealiseerde directe tijd. In de regel duren consulten bij mij 60 minuten. Wanneer het gaat om een relatiegesprek dan duurt het gesprek langer, wat voorafgaand aan de behandeling met u besproken wordt. Voor groepsconsulten hanteer ik het principe ‘planning = realisatie’ wat betekent dat starttijd en duur van het consult voor de start van het consult zijn vastgelegd. Groepsconsulten worden geregistreerd in eenheden vanaf 15 minuten per behandelaar per cliënt. Voor de gehanteerde tarieven zie de tarievenzoeker. Maandelijks zal er gefactureerd gaan worden bij de groepsbehandelingen en de individuele behandelingen.

Om vergoeding va uw ziektekostenverzekering mogelijk te maken is een verwijsbrief van een (huis)arts of psycholoog/psychotherapeut noodzakelijk.

Naturapolis.

Heeft u een naturapolis bij Menzis, dan wordt vanaf januari 2024 de rekening rechtstreeks betaald door de ziektekostenverzekeraar.

De redenen waarom ik maar met één ziektekostenverzekeraar een contract heb afgesloten zijn:

  • Professioneel handelen: De zorgverzekeraars willen in toenemende mate zowel inkijk in de therapiekamer – waarmee de privacy van de cliënt wordt bedreigd, als invloed uitoefenen op wat er in de therapiekamer gebeurt. Zo schrijven zij voor welke therapieën wel of niet ‘mogen’, een beleid dat vooral door financiële motieven lijkt te worden bepaald. In elk geval blijkt uit deze beperkingen soms een gebrek aan kennis en wordt vooral gekeken naar “evidence based” behandelingen waar ik het als zorgverlener niet mee eens ben. Voor meer info: Link naar download “zonder context geen bewijs”
  • Administratie: Als behandelaar heb ik steeds meer te maken met administratieve voorwaarden die door de zorgverzekeraar worden opgelegd, zoals het beheren van hun budgettaire stromen. Door geen contracten af te sluiten met ziektekostenverzekeraars met  omzetplafonds, heb ik meer tijd en ruimte over om daadwerkelijk behandelingen aan cliënten te bieden.

Restitutiepolis

Heeft u een zuivere restitutiepolis, dan heeft u “vrije artsenkeuze” en dient u zelf de factuur van de behandeling in bij uw ziektenkostenverzekeraar en worden ook de kosten van behandeling (exclusief eigen bijdrage) vergoed. Bij de overige natura of hybride-polissen, wordt rond de 55-80% vergoed en dient u 45-20 % zelf te betalen; Heeft u een ziektekostenverzekeraar bij een andere ziektenkostenverzekeraar (Zilveren Kruis Achmea, FBTO, VGZ, CZ, Caresq, ONVZ, Stad Holland en DSW) dan wordt een deel van de kosten vergoed en moet u de rest zelf bij betalen. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren tegen welk percentage van het NZA tarief een behandeling vergoed wordt. Vraag bij uw verzekeraar naar het precieze percentage voor ‘ongecontracteerde verzekerde zorg in de specialistische GGZ’, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Eigen risico
Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar door de zorgverzekeraar verrekend. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in heel 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.  Gaat uw behandeling over de grens van het kalenderjaar heen, dan betaalt u voor beide kalenderjaren het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2023 vastgesteld op € 385. Daarnaast kunt u nog een vrijwillig eigen risico hebben; ook dit wordt eerst verrekend voordat u de zorg vergoed krijgt.

Niet vergoede zorg 
Partnerrelatietherapie is zorg die niet verzekerd is via het basispakket, maar valt wel onder Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Voor deze prestatie wordt Prestatiebeschrijving Niet-basispakketzorg consult (ggz) gebruikt. Het vastgestelde NZA maximumtarief voor deze prestatie is  €124,16 euro per 60 minuten (dit is directe danwel indirecte tijd). Voor deze behandelingen heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

No show
Afspraken die niet worden nagekomen en die niet op tijd worden afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak),ongeacht de reden van afmelding moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Ik hanteer bij “no show” het normale NZA. Deze kosten kunt u niet op uw ziektekostenverzekeraar verhalen.

De tarieven kunnen per kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld. De LVVP heeft een cliëntfolder 2022 gemaakt waarin u alles nog een keer kan nalezen.

Supervisie en coaching
Voor supervisie wordt 100 euro en voor coaching voor hulpverleners wordt 100 euro per 45 minuten in rekening gebracht.