Doorverwijzen
In sommige gevallen bent u bij Praktijk Psynergiek Oosterbeek niet aan het juiste adres. Dan zijn de problemen te zwaar voor een vrijgevestigde praktijk of passen ze niet bij mijn expertise. Ik verwijs u dan door naar meer geëigende hulpverlening.

Voorbeelden
Het gaat dan om:

 • actieve psychoses
 • ernstige verslaving
 • ernstige suïcidaliteit
 • ernstige automutilatie
 • sterk crisisgevoelige problematiek
 • ernstige praktische problemen (huisvesting, financiën)
 • dusdanig autisme (Asperger) dat specialistische begeleiding nodig is
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • thuissituatie met geweld
 • ernstige opvoedingsproblemen
 • ernstige agressieproblemen
 • problemen die intensievere behandeling vereisen (deeltijdbehandeling, klinische opname)