Werkwijze

Bij een eerste intakegesprek kunt u met Praktijk Psynergiek Oosterbeek kennismaken en kijken of u zich prettig bij mij voelt. Daarnaast zullen we tijdens dit gesprek uw hulpvraag in kaart brengen. Vervolgens kijken we naar behandeldoelen en welke behandelvorm daar het beste bij aansluit. Soms is hiervoor meer dan een gesprek nodig.

Individuele therapie en systeemtherapie
De sessies vinden aanvankelijk gemiddeld eens in de week of eenmaal in de twee weken plaats. Duur van een behandeling voor enkelvoudige problematiek (BGGZ) is gemiddeld 5 tot 12 sessies. Voor complexere problematiek (SGGZ) zal dit langer zijn.

De duur van de gesprekken is 45 – 60 minuten. Voor systeemgesprekken (relatie en ouder-kind) kan 90 minuten ingepland worden
De behandeling zal zoveel mogelijk bestaan uit methodes en interventies die zowel evidence of practice based zijn. Voor meer informatie: https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/zonder-context-geen-bewijs

Pesso lichaamsgerichte psychotherapie (in groepsverband).

Pesso lichaamsgerichte psychotherapie moet niet alleen gezien worden als een intensieve maar ook als een bijzondere vorm van ‘individuele psychotherapie (in een groep)’. Met bijzonder bedoelen we dat Pesso-psychotherapie een mix is van individuele therapie (in de groep krijgen twee deelnemers individuele werktijd) en beperkte uitwisseling van persoonlijke ervaringen in de groep. De groepsleden participeren verder afwisselend als rolspelers. De participatie van groepsleden aan de individuele werktijd van anderen vraagt om een grote alertheid en inzet; de deelnemer met eigen werktijd heeft de overige groepsleden nodig om vooruitgang te boeken in zijn/haar therapieproces. De ervaringen kunnen in de volgende bijeenkomst (een week later) besproken worden. Deelnemers die niet zelf gewerkt hebben kunnen bij die gelegenheid ook hun persoonlijke ervaring kwijt evenals (ook technische) vragen stellen n.a.v. hun eigen werktijd en die van anderen. Aan de tussentijdse individuele gesprekken (op initiatief van de deelnemer of de therapeut), de halfjaarlijkse evaluaties en het evaluatieverslag wordt zowel door de therapeuten als de deelnemers aandacht besteed. Voor de cliëntfolder klik op: https://psynergiek-oosterbeek.nl/pesso-lichaamsgerichte-psychotherapie/

Pesso lichaamsgerichte psychotherapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.
Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.
Pesso-therapie is ook heel geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, zoals narcistische of borderline problematiek. De behoedzame manier waarop het lichaam in het therapeutisch proces wordt betrokken en de aandacht voor expressie van emoties zonder dit te forceren biedt cliënten die fysiek of seksueel zijn getraumatiseerd een veilige werkwijze.
Er bestaan ook verschillende systeemvarianten. Zo leent Pesso-therapie zich, dankzij het gebruik maken van rollen en rolfiguren uitstekend voor het behandelen van partner-relaties en individuele therapie in groepsverband. De therapeuten investeren samen met collegae Pesso-psychotherapeuten continu in intervisie, supervisie en opleiding. 

Voor meer info: http://www.pessotherapie.nl/pesso-psychotherapie/kenmerken/

De cognitieve gedragstherapie (Acceptance and Commitment Therapie). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).  Gedurende de behandeling wordt u uw eigen therapeut en leert u zodoende uw klachten zelf terug te dringen. Zoveel mogelijk zal de behandeling worden afgestemd op uw specifieke behoefte en daarbij zullen in overleg met u heldere doelstellingen opgesteld worden. U wordt daar bij uitgenodigd een actieve rol te vervullen; huiswerkopdrachten kunnen regelmatig een onderdeel zijn van de behandeling. Voor meer informatie: https://www.actinactie.nl/wat-is-act/

Vragenlijsten
U wordt voorafgaand aan de behandeling en aan het einde ervan verzocht een korte vragenlijst in te vullen om uw klachtniveau te meten. Ook kan het zijn dat u wordt gevraagd een korte checklist in te vullen aan het einde van een sessie.

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij verplicht zijn tot geheimhouding en alle gegevens over u vertrouwelijk zullen behandelen. Dit is conform de beroepscode van het NIP.

Indien er een te lange wachtlijst is, de voor u passende behandeling niet wordt geboden door onze praktijk, of indien in de loop van de behandeling blijkt dat de behandeling niet toereikend is, wordt de mogelijkheid van doorverwijzing met u besproken. Er kan eventueel worden verwezen naar een gespecialiseerde collega, een psychotherapeut, psychiater of GGZ-instelling.

Verhinderd?
Als u verhinderd bent kunt u de afspraak 24 uur van te voren kosteloos afzeggen; als het korter van te voren is breng ik u 50 euro in rekening.

Klachten?
Uiteraard streef ik naar een zo goed mogelijk contact en de beste hulp. Mocht er toch iets zijn dat u niet prettig vindt dan hoop ik dat u dat met mij zult bespreken. Mocht u alsnog een klacht in willen dienen dan wil ik u vragen in eerste instantie contact op te nemen met de andere psychologenpraktijken in gezondheidscentrum de Dennenkamp http://www.dennenkamp-psychologen.nl/, waarmee ik samenwerk in het gezondheidscentrum. Als we er dan niet uit komen kunt u naar de klachtenprocedure van mijn beroepsvereniging de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP).