Cognitieve Gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie (Acceptance and Commitment Therapie).
Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

Gedurende de behandeling wordt u uw eigen therapeut en leert u zodoende uw klachten zelf terug te dringen. Zoveel mogelijk zal de behandeling worden afgestemd op uw specifieke behoefte en daarbij zullen in overleg met u heldere doelstellingen opgesteld worden. U wordt daar bij uitgenodigd een actieve rol te vervullen; huiswerkopdrachten kunnen regelmatig een onderdeel zijn van de behandeling.

Voor meer informatie, klik hier.