Aanmeldingsstop (juni 2024) en (vakantie)waarneming

Voor meer informatie betreft waarneming klik op: Dennenkamp-psychologen
Buiten kantooruren kunt u bij een spoedgeval het beste contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor de wachtlijst geldt een aanmeldingsstop: Helaas neem ik voorlopig (december 2023) geen nieuwe cliënten aan. Kunt zich wel aanmelden voor de interesselijst en ondertussen verder zoeken naar een behandelaar die wel plek heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijst bemiddeling. Uw zorgverzekeraaar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken van de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).