De lichaamsgeoriënteerde Pesso-oefeningengroep

De oefeningen zijn gebaseerd op de principes van de lichaamsgeoriënteerde methode volgens Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP).  Een bekende oefening is de “gecontroleerde benadering”, waarbij de cliënt ervaart welke lichamelijke en emotionele sensaties afstand en nabijheid oproepen. Bijvoorbeeld: wat zijn je lichamelijke en emotionele reacties als iemand heel dicht bij je komt staan of juist veel afstand bewaart. En: welke afstand vind je zelf het prettigst? Daarmee kun je in de oefeningengroep experimenteren.

Deze oefeningengroep biedt de mogelijkheid om gevoeliger te worden voor je eigen lichamelijk ervaren. Het kan een voorbereiding zijn voor deelname aan een Pesso-structuregroep. Maar ook zonder door te gaan naar een structuregroep kan deelname aan de oefeningengroep je helpen inzicht te krijgen op wat je nodig hebt om weer met je ware zelf en de ander in contact te komen.

Doelen

  • Gevoeligheid ontwikkelen of vergroten voor je eigen motoriek. In de groep krijg je middelen aangedragen om te begrijpen hoe je je voelt  en gedraagt onder invloed van verschillende motorische (lichamelijke) impulsen. Het accent ligt hier dus op het intrapsychische.
  • Je bewust  te maken van invloed die gebaren van andere mensen op je hebben en de invloed die uitgaat van de plaats in de ruimte die anderen innemen.
  • Inzicht te krijgen op je reacties t.a.v. emotionele reacties uit de omgeving. Hoe reageer jij op verschillende emoties van anderen?
  • Te experimenteren met eigen lichamelijke en emotionele acties en reacties. Hoe is het voor je om spontaan een bepaald gevoel te uiten in een veilige omgeving. Je kunt daarmee de ervaring opdoen dat je actie effectief is, d.w.z. als je een bepaald gevoel tot uitdrukking brengt en een effect heeft op de ander. Je kunt ervaren welke reactie het meest beantwoord aan jouw behoeften.

Kortom: de oefeningengroep biedt je de mogelijkheid om jezelf te ervaren als een levend, bewegend, reagerend mens en niet alleen als een denkend, begrippen vormend en verbaliserend wezen.

Werkwijze

Bij de start worden de volgende afspraken gemaakt, die bijdragen aan een veilig klimaat in de groep:

  • over de aan/afwezigheid
  • hoe je omgaat met de persoonlijke informatie die je krijgt van de verschillende deelneem(st)ers
  • dat je emoties niet hoeft te verklaren of verdedigen
  • dat er geen commentaar geleverd op iemands lichamelijke of emotionele uitingen.

De groep bestaat uit ongeveer 4 deelnemers. In de groep worden allerlei oefeningen gedaan, zowel individueel, later ook in tweetallen, in kleine groepjes en met de hele groep.

Er wordt op 3 dagdelen van 3 ½  uur gewerkt.

In de evaluatie wordt een mogelijk instromen naar een Pesso-structuregroep met je besproken.

Voor wie

De lichaamsgeoriënteerde oefeningengroep is geschikt voor mensen die in therapie zijn of zijn geweest en die het gevoel hebben dat praten alleen niet genoeg is. Ook als je wilt uitzoeken of deze lichaamsgerichte werkwijze bij je past, kan deelname waardevol zijn

Tijdstip

De groep vindt plaats op 3 donderdagochtenden van 09.30-13.00.
In de pauze wordt voor koffie en thee gezorgd.

Voor overige informatie over data, therapeuten, kosten en plaats. Klik hier.