Dit zelfonderzoek is een middel waarop je de energiestroom van de existentiële kenmerken van hoogbegaafdheid meerdere keren in de behandeling bij jezelf kunt monitoren en kunt “markeren”. Zo kan je samen met jouw behandelaar de energiestroom en mogelijke vervormingen (soms onherkenbaar) een plek geven in de behandeling door:
     
    • Zichtbaar te maken welke invloed de energiestroom heeft op de dynamiek van de persoonlijkheid, op de omgeving en op de wisselwerking. En zo misdiagnoses voorkomen;
    • Door op het einde van dit zelfonderzoek jouw keuze en focus voor twee kenmerken aan te geven, geef je richting en inhoud aan de behandeling. De focus kan elke keer opnieuw worden meegenomen en als ingang voor gesprek of als aanknopingspunt voor een lichaams of -ervaringsgerichte oefening dienen.
    Bekijk en/of Download dit zelfonderzoek in PDF