Vragenlijsten

U wordt voorafgaand aan de behandeling en aan het einde ervan verzocht een korte vragenlijst in te vullen om uw klachtniveau te meten. Ook kan het zijn dat u wordt gevraagd een korte checklist in te vullen aan het einde van een sessie.

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij verplicht zijn tot geheimhouding en alle gegevens over u vertrouwelijk zullen behandelen. Dit is conform de beroepscode van het NIP.

Indien er een te lange wachtlijst is, de voor u passende behandeling niet wordt geboden door onze praktijk, of indien in de loop van de behandeling blijkt dat de behandeling niet toereikend is, wordt de mogelijkheid van doorverwijzing met u besproken. Er kan eventueel worden verwezen naar een gespecialiseerde collega, een psychotherapeut, psychiater of GGZ-instelling.