De lichaamsgeoriënteerde Pesso-structuregroep

De werkwijze bij de doorlopende Pesso-structuregroep is gebaseerd op de principes van de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie methode volgens Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP).

Een structuregroep bestaat bij voorkeur uit 6 deelnemers in een gelijke man-vrouw-verdeling.

De bijeenkomsten duren 1 dag (09.30-17.00 uur) in de maand met voldoende pauze. Gedurende een structuredag krijgen alle deelnemers individuele werktijd; de andere deelnemers kunnen óf als rolfiguren bij een werktijd betrokken worden óf profiteren door observatie mee van de werktijd van anderen. De groep wordt begeleid door 2 therapeuten die bij toerbeurt met een deelnemer werken. Van elke bijeenkomst kunnen video-opnames gemaakt worden met toestemming van de cliënt; dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor intervisie/supervisie met collegae; het videomateriaal wordt indien er geen gebruik van wordt gemaakt direkt gewist.

Verschil met andere vormen van groepstherapie

Deze lichaamsgeoriënteerde psychotherapie moet gezien worden als een intensieve maar ook als een bijzondere vorm van
‘individuele psychotherapie in een groep’.
Met bijzonder bedoelen we dat deze psychotherapie een mix is van individuele en-groepstherapie. Deelnemers krijgen individuele werktijd en “sharing”-tijd; delen van persoonlijke ervaringen in de groep. De groepsleden participeren afwisselend als rolfiguren.

Co-therapeut

De bijdrage van de co-therapeut geeft de mogelijkheid dat deelnemers beurtelings kunnen werken met therapeuten met een eigen begeleidingsstijl. De therapeuten investeren samen met collegae lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapeuten continu in intervisie, supervisie en opleiding.

Werkwijze

Iedere deelnemer neemt bij voorkeur eerst deel aan een lichaamsgeoriënteerde Pesso-oefeningengroep, die bedoeld is als een kennismaking met de lichaamsgeoriënteerde Pesso-methode.
Na de evaluatie van de oefeningengroep, wordt je gevraagd om een levensgeschiedenis te schrijven. Daarnaast zal je de persoonlijke focus voor de eerste therapieperiode (van ongeveer een half jaar) omschrijven.

Tijdens een focusgesprek met zowel de regiebehandelaar als de medebehandelaar/co-therapeut, wordt stilgestaan bij de belangrijke thema’s uit het levensverhaal en de therapiedoelen. Tenslotte worden de afspraken en focus vastgelegd in een behandelcontract.
Bij een volgende halfjaarlijkse periode wordt steeds een nieuwe focus en behandelcontract opgesteld.
Vóór de start van een behandelperiode ontvangen alle deelnemers de planning voor de komende termijn. Bij de planning van de vrije dagen wordt uitgegaan van de schoolvakanties in de regio. Aan de tussentijdse individuele gesprekken (gemiddeld 1 keer per maand), de halfjaarlijkse evaluaties en het evaluatieverslag wordt zowel door de therapeuten als de deelnemers aandacht besteed.

 

Vormen van Pesso-structuregroep

  • De doorlopende Pesso-structuregroep (5x) vindt plaats op vrijdag en staat elk half jaar open voor nieuwe cliënten.
  • De idealeouder+-groep/ ministructuregroep (3x) vindt plaats op donderdag en wordt elk half jaar opnieuw samengesteld uit cliënten uit de oefeningengroep, cliënten uit de doorlopende Pesso-structuregroep en die eerder aan een Pesso-structuregroep hebben deelgenomen.

Voor overige informatie over data, therapeuten, kosten en locatie, klik hier.